Suomen ACC


Suomen ACC ry on vuonna 2005 perustettu yhteistyöelin, joka kokoaa yhteen kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla toimivia henkilöitä ja yhdistyksiä.

Suomen ACC toimii yhteistyössä ACC Europe -verkoston kanssa.Suomen ACC  • kokoaa kristilliseltä arvopohjalta terapia- ja sielunhoitotyötä tekevät henkilöt ja yhteisöt yhteistoimintaan, tavoitteena kehittää ja edistää kristillistä terapiaa ja sielunhoitoa Suomessa

  • toimii yhdistyksen arvopohjan mukaisen kristillisen terapian ja sielunhoidon ammatillisen osaamisen tukemiseksi ja kehittämiseksi jäsentensä parissa

  • kehittää yhdistyksen toiminnassa mukana oleville yhteisesti hyväksyttyjä kriteereitä kristilliseen terapiaan ja sielunhoitoon

  • edistää kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa kristillisen terapian ja sielunhoidon alalla


Suomen ACC pohjaa toimintansa sekä uskon, elämän että etiikan kysymyksissä Raamatun auktoriteettiin ja apostoliseen uskontunnustukseen.